Nasdaq Stockholm | COIC » (Quotes delayed 15 mins)

Investor Calendar

Silent period until Interim Report

Interim Report January-June 2022 Q2

Concentric's Interim Report for Q2 January-June 2022 will be released 26 July 2022, at 08.00 CET.
Concentrics halvårsrapport för kvartal 2, januari-juni 2022, publicerad den 26 juli 2022, kl 8.00 CET.


Dial in numbers for the participants / Telefonnummer för deltagarna att ringa in på:
Sweden: +46 (0)8 5051 0031
United Kingdom: +44 (0) 207 107 06 13
United States: +1 (1) 631 570 56 13


Silent period until Interim Report

Interim Report January-September 2022 Q3

Concentric's Interim Report for Q3 January-September 2022 will be released 2 November 2022, at 08.00 CET.
Concentrics delårsrapport för kvartal 3, januari-september 2022, publicerad den 2 november 2022, kl 8.00 CET.