Nasdaq Stockholm | Concentric Share » (Quotes delayed 15 mins)

Investor Calendar

Silent period until Interim Report

Interim Report January - December 2021 Q4

Concentric's Interim Report for Q4 January - December 2021 will be released 16 February 2022, at 08.00 CET.
Concentrics delårsrapport för kvartal 4, januari - december 2021, publicerad den 16 februari 2022, kl 8.00 CET.


Link and telephone number for the presentation of the Q3 report 16 February 2022 at 10.00 CET
Länk och telefonnummer för presentationen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 den 16 februari 2021 kl. 10.00 CET.

Dial in numbers for the participants / Telefonnummer för deltagarna att ringa in på:
Denmark: +45 787 232 50
Finland: +358 981 710 520
Sweden: +46 8 505 583 52
United Kingdom: +44 333 300 9272


Annual Report 2021

Concentric's Annual Report for 2021 is published at 08.00 CET.

Annual General Meeting 2022

Concentric's Annual General Meeting.