Nasdaq Stockholm | Concentric Share » (Quotes delayed 15 mins)

Investor Calendar

Silent period until Interim Report

Interim Report January - June 2019 Q2

Concentric's interim report for Q2 January - June 2019, is released on July 24, 2019, at 08.00 CET. At 10.00 CET media and analysts will be invited for a presentation of the report via telephone conference/web cast.

Dial in numbers for participants:
UK: +44 203 194 0550
SE: +46 8 519 993 55
US: +1 855 269 2605

Link to webcast


Concentrics delårsrapport för kvartal 2 januari - juni 2019, offentliggörs den 24 juli 2019, kl 8.00 CET. Vid klockan 10.00 CET är media och analytiker inbjudna till en presentation av rapporten via telefonkonferens/web cast.

Telefonnummer för deltagarna att ringa in på:
UK: +44 203 194 0550
SE: +46 8 519 993 55
US: +1 855 269 2605

Länk till webcasten

Silent period until Interim Report

Interim Report January - Sept 2019 Q3

Concentric's interim report January - September 2019 Q3, is released on November 6, 2019, at 8 a.m. CET.