Nasdaq Stockholm | Concentric Share »

Investor Calendar

Interim Report January - December Q4 2018

Concentric's interim report January - December 2018 Q4, is released on February 7, 2019, at 8 a.m. CET. At 10 a.m. CET media and analysts will be invited for a presentation of the report via telephone conference/web cast.


Dial in numbers for participants:
UK: +44 203 194 0550
SE: +46 8 519 993 55
US: +1 855 269 2605

Link to webcast

Concentrics bokslutskommuniké för januari - december 2018, Q4, offentliggörs den 7 februari 2019, kl 8.00 CET. Vid klockan 10 CET är media och analytiker inbjudna till en presentation av rapporten via telefonkonferens eller web cast.


Telefonnummer för deltagarna att ringa in på:
UK: +44 203 194 0550
SE: +46 8 519 993 55
US: +1 855 269 2605

Länk till webcasten