Press Releases

Concentric announces impact of restructuring plans to align its resources to the lower activity levels
18/01/2017

Concentric AB (“Concentric” or “the company”) today announces the impact of the restructuring plans
initiated in 2016 to respond to the challenging market conditions it continues to face within both
North and South America, and latterly within Europe. The principal steps taken may be summarised
as follows:

 • a global reduction in force (“RIF”) programme which has removed approximately 70
  employees (7%) across the Concentric group, with the principal locations affected being our
  operations based in Chivilcoy, Argentina and Hof, Germany;
 • asset write-downs and exit costs associated with the lower activity levels and rationalisation
  of warehousing facilities used in both the USA and Europe; and
 • the curtailment of certain retirement benefits provided to both existing and former employees
  of our operations in Rockford, Illinois USA and Hof, Germany.

The total cash out flow associated with these actions is expected to be MSEK 26, of which MSEK 9
has already been paid by the end of 2016, with the remainder payable during 2017. However, after
also including the non-cash items relating to asset write-downs and pension related curtailment gains
noted above, the net impact of these restructuring plans upon the company’s reported operating
income for Q4 2016 is expected to be MSEK 4 income.

The actions taken are a direct response to the sustained weak outlook of our end-markets within
Europe, North and South America. The RIF programme has been agreed with the respective unions
and individuals concerned, and delivered through a mix of voluntary and compulsory redundancies.
The total impact of these restructuring plans is expected to generate annual cost savings estimated at
MSEK 30.

Concentric is an innovator in flow control and fluid power, supplying proprietary systems and
components to the world’s truck, construction, mining and agricultural equipment industries. The
company has manufacturing facilities in the UK, USA, Germany, Sweden, India, China and Argentina.Concentric offentliggör effekt av omstruktureringsplan för att möta lägre aktivitetsnivåer

Concentric AB (”Concentric” eller ”Bolaget”) offentliggör idag effekterna av en omstruktureringsplan som påbörjades 2016 för att kunna möta fortsatt utmanande marknadsförhållanden i Nord- och Sydamerika, och mer nyligen i Europa. De främsta åtgärderna som har vidtagits är:

 • Ett program för att minska personalstyrkan med 70 anställda (7%) i Concentric, där de platser som främst påverkas är verksamheter i Chivilcoy, Argentina och Hof, Tyskland
 • Nedskrivningar av tillgångar och utgifter relaterat till lägre aktivitetsnivåer och effektivisering av lagerfaciliteter som används i båda USA och Europa
 • En minskning av vissa pensionsförmåner som tillhandahålls för både nuvarande och tidigare anställda i våra verksamheter i Rockford, Illinois i USA och Hof, Tyskland.

De totala utgifterna i samband med omstruktureringsplanen uppskattas till 26 MSEK, varav 9 MSEK har betalats ut under 2016, och återstående utgifter betalas ut under 2017. Efter att ha justerat för ej kassapåverkande poster som nedskrivningar och justering av de pensionsförmåner som beskrivs ovan, blir resulterande nettoeffekt för Q4 2016 ett positiv bidrag till rörelseresultatet om 4 MSEK.

Vidtagna åtgärder följer av fortsatt utmanande marknadsutsikter för våra slutmarknader i Europa, Nord- och Sydamerika. Programmet för att minska personalstyrkan är redan slutförhandlat med fack och de anställda som påverkas, och har genomförts genom en kombination av frivilliga och obligatoriska uppsägningar. Omstruktureringsplanen väntas totalt sett resultera i årliga besparingar om 30 MSEK.

Concentric är en ledande nischaktör för produktion av hydrauliska produkter, inklusive pumpar, motorer, kraftaggregat och flödesdelare för mobila enheter. Tillverkare förlitar sig på Concentrics innovativa teknologi, ledande tillverkning, kvalitet och tjänsteutbud för ett stort antal olika applikationer. Concentric hjälper sina kunder med design, utveckling och närvaro på viktiga marknader som Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

For more Concentric news, please click here »